– lydportalen –
Home / 

WHO IS SHE // WHO AM I

Hvem er de stærke kvinder? … og hvordan har de påvirket os hver især og det samfund vi lever i? Det spørgsmål har vi stillet unge fra fem efterskoler og ungdomsuddannelser. Arkæologer fra museerne på Fyn og Sønderjylland har gravet de mest spektakulære kvindeoldtidsgrave frem. Oldtidskvindernes historier er blevet genfortalt til de unge. Derefter har de unge deltaget i kreative workshops, hvor de har bidraget med historier om de stærke kvinder i deres egen nære omgangskreds.

STAFET – lydportalen
De unge har  bearbejdet historierne og skabt dem om til lydværker og sange, hvor de giver deres bud på hvem nutidens stærke kvinder er. STAFET – lydportalen er et led i et større projekt, hvor den musikdramatiske teaterforening Nordic Performance Art gennem 1 1/2 år har kortlagt hvem de stærke kvinder er … fra oldtid til nutid. Du kan læse mere om projektet “WHO IS SHE // WHO AM I” her >>

LYDVÆRKER OG SANGE
Unge 15-25 årige fra henholdsvis Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Langeland, Kerteminde og Sønderborg Kommune, har krydset marker, skove og kravlet ind i Jættestuer under jagten på de stærke kvinder fra oldtiden. I løbet af efteråret og vinteren har de skabt deres egne lydværker og sange med inspiration i oldtidens og nutidens stærke kvinder. Lydværkerne og sangene kan opleves i lydportalen herunder.

LYDPORTALEN ÅBNER
TIRSDAG DEN 31. JANUAR 2023
KLOKKEN 16.15-17.00
RYSLINGE HØJ- OG EFTERSKOLE
HØJSKOLEN 1, 5856 RYSLINGE

(Følg de pink og gule flag til shelterpladsen)

I Gravhøjene, dysserne og jættestuerne findes talrige arkitektoniske detaljer og konstruktionsforskelle, som viser hvorledes man i norden omkring 4000 f.kr. mestrede byggeriet med op til 20 tons tunge sten – omkring 1.500 år før Egyptens pyramider blev bygget. Særligt tankevækkende er det også, at der i løbet af disse få århundrede anslås at være blevet bygget omkring 20.000 af disse storstensgrave. Desværre har kun ca. 10 % ”overlevet” eftertidens skattegravninger, ødelæggelse og stenhugst, og de bevarede anlæg bærer næsten også alle sammen præg heraf. Det interessante er, at der i bronzealderen er fundet markant flere ekstremt rigt udstyrede kvindegrave end mandegrave. Og deraf kan man måske konkludere at kvinderne har haft en betydningsfuld rolle i deres samtid.

KLIK HER FOR AT ÅBNE LYDPORTALEN
(Tag hovedtelefoner på og lyt til de unges musik og lydværker)

Hulbjerg Jættestue

Guldhornene på Kunstmuseet i Tønder.

STAFET
Projektet startede som en stafet på Magleby Efterskole på Sydlangeland, hvor de unge lavede lydoptagelser ude ved Hulbjerg Jættestue. Derefter gik lydstafetten til eleverne fra FGU Marslev … og videre til Viby Efterskole samt Sønderborg Multikulturhus, hvor de unge har været forbi “Der Dolmenpfad” og guldhornene på Kunstmuseet Tønder. Historien lyder, at de originale guldhorn blev stjålet i 1802 af Guldsmed Niels Heidenreich, som omsmeltede dem. 10 gram af guldhornene blev til et par øreringe. Spækhøkerenken, Karen Nørregaard, fik øreringene i bytte, da guldsmeden skyldte enken husleje. Nu kan guldøreringene ses på Ringe Museum. Og netop i nabobyen sluttes ringen, når stafetten ankommer til den 5. skole – Ryslinge Høj- og Efterskole.

Kom og lyt til de unges bud på nutidens stærke kvinder, når de unges lydportal åbner den 31. januar. Vi serverer varm saft fra bryggefadet over åben ild og SHE-småkager. Alle er velkomne. HUSK at medbringe fuldt opladt mobiltelefon og dine hovedtelefoner.

Lydværksted og vølvestave, Ryslinge Efterskole

Lydoptagelser i Multikulturhuset Sønderborg.

Lydoptagelser i skoven ved Viby Efterskole

Åbning af LYDPORTALEN på Ryslinge Høj- og Efterskoles shelterplads. Klik på billederne nedenfor for fuldt udsnit.

CYKEL STAFET TIL OLDTIDSGRAVENE
Ryslinge Høj- og Efterskoles shelterplads. Tirsdag eftermiddag 31. januar 2023. Moder natur fik ordentlig rusket i den lille skovs høje træer og vi krøb i ly i shelterhytterne, imens vi drak varm saft og lyttede til de unges lydværker og musik i LYDPORTALEN. Hermed fik vi fejret åbningen af de unges egen lydportal, med deres fortællinger om de stærke og markante kvinder fra deres eget liv.

Vi opfordrer hermed alle til at lufte cyklen og f.eks. cykle til Møllehøjen i Årslev, Broholm Slots smukke samling i Gudme eller Hulbjerg Jættestue nede ved Bagenkop på Sydlangeland og opleve de skønne udsigter udover landskabet … Tag sammen ud i naturen til gravstederne og mærk tidens vingesus i de tunge bautasten. Se på kortet … alle de steder, hvor der er oldtidsgravfund med stærke kvinder begravet.

Når du ankommer til gravstederne, så tag din telefon frem og plug hovedtelefonerne i. Sæt dig et godt sted i landskabet og spis madpakken, imens du lytter til de unges fortællinger og deres bud på nutidens stærke kvinder.

I Årslev kan du også gå lydvandringsruten WHO IS SHE // WHO AM I. Den tager en time. Se lydvandringsruten her >>

Google viser vej til Møllehøjen i Årslev, Broholm Slot i Gudme og Hulbjerg Jættestue ved Bagenkop på Sydlangeland. Disse steder er markeret i landskabet og nemme at finde.

 

PRODUCERET AF NORDIC PERFORMANCE ART MED STØTTET FRA
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Region Syddanmarks Kulturpulje, Kulturregion Fyn, A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-kinney-Møllers Fond, Augustinus Fonden, Faaborg-Midtfyn Kommune, Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, William Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Geopark Det Sydfynske Øhav, Koda Kultur/med støtte fra KODA Kultur og Dansk Komponistforening. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik – komponisthonorar og arbejdslegater.